Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği

Sözleşmeler

Sitemizin Kullanım Koşulları

www.kestanepazari.org.tr sitesini kullanırken kabul etmiş/edeceğiniz sözleşme, kural ve politikalar.

Ödeme Güvenliği Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği; Kredi Kartı ve Bankamatik Kartı Hesap bilgileri (yani Kredi Kartı Numarası) gibi bağışa konu olan kişisel verilerinizi kaydetmemekte ve saklamamaktadır. Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği bağış ödemelerinin güvenliğini SSL tabanlı 128-bit şifreleme ile Albaraka Türk Bankası Sanal Posu ile gerçekleştirmektedir.

 
 

1. Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği, hizmetlerini daha sağlıklı ve hakkaniyetli verebilmek, bağışçı, öğrenci, gönüllü ve ihtiyaç sahiplerine gerek görüldüğünde ulaşabilmek ve ihtiyaç sahiplerinin taleplerinin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi sizlerden talep etmektedir.

2. Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği’ne geçmişte vermiş olduğum, bu formla ilettiğim ve sair yöntemlerle ileride vereceğim, Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında kişisel veri olarak sayılan kişisel bilgilerimin yukarıda sayılan ve benzeri amaçlarla, tek başına ve/veya başka kişisel verilerle birleştirerek kullanılmak üzere toplanmasına, işlenmesine, Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği tarafından ilgili 3. kişi ve kurumlara paylaşılmasına ve benimle kısa mesaj, internet, mektup, telefon vb. kanallardan temasa geçilmesine muvafakat ederim.

3. Aksini yazılı olarak belirtmediğim sürece, verilerimin toplanmasını, yukarıda tanımlanan kapsamda ve sayılan benzeri amaçlar doğrultusunda, işlenmesini, şahsıma her türlü iletişim vasıtası ile ulaşılmasını ve veri paylaşımı ile ilgili tercihlerimi yazılı olarak bildirmediğim sürece var olan uygulamaya devam edileceğini kabul ederim.

4. Ayrıca kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, bu verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerimin SİLİNMESİNİ VEYA YOK edilmesini isteme haklarım da dâhil olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda kaynaklı tüm haklarım bakımından bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Yazdır

Tertemiz yavrularımıza Kitabullah'ı nakşediyoruz...

Hz. Osman ibni Affan (R.A)’dan rivayet olunur ki; Rasûlullah (S.A.V) şöyle buyurdu: “Sizin en hayırlınız Kur’anı öğrenen ve öğretendir.” Hadis-i Şerif