SMS Bağışı

Fitre fitre Yaz. 4672'ye Gönder.

28 TL

Fitre fitre Bedelini Kur'an Talebelerine Bağışla.

Fidye fidye Yaz. 4672'ye Gönder.

28 TL

Fidye fidye Bedelini Kur'an Talebelerine Bağışla.

Tertemiz yavrularımıza Kitabullah'ı nakşediyoruz...

Hz. Osman ibni Affan (R.A)’dan rivayet olunur ki; Rasûlullah (S.A.V) şöyle buyurdu:
“Sizin en hayırlınız Kur’anı öğrenen ve öğretendir.”
Buhârî, “Feżâʾilü’l-Ḳurʾân”, 21 | Ebû Dâvûd, “Vitir”, 14,15,19 | Tirmizî, “S̱evâbü’l-Ḳurʾân”, 15