Fitre

Din İşleri Yüksek Kurulu, 2023 yılı Ramazan ayı fitre miktarının 70 TL olarak belirlemiştir. (Kaynak)

Bayram Namazına Kalan Süre
Son Fitre Vermeye Kalan Süre

Gün
Saat
Dakika
“Hz. Peygamber fıtır sadakasını 1 sâ’ (ölçek) hurma ve 1 sâ’ arpa olmak üzere köle, erkek, kadın, küçük ve büyüklere farz kılmış ve insanlar (bayram) namazına çıkmadan önce verilmesini emretmiştir.”
Buhârî, Zekât, 76; Müslim, Zekât, 12
Online Fitre
₺ 701 Fitre Bedeli
Hz. Osman ibni Affan (R.A)’dan rivayet olunur ki; Rasûlullah (S.A.V) şöyle buyurdu: “Sizin en hayırlınız Kur’anı öğrenen ve öğretendir.” Hadis-i Şerif

Tertemiz yavrularımıza Kitabullah'ı nakşediyoruz...