Fidye

Bir fidye miktarı, bir sadaka-i fıtır miktarıdır ve ayette belirtildiği üzere bir fakiri tam bir gün doyurmaktan ibarettir. Din İşleri Yüksek Kurulu, 2023 yılı Ramazan ayı fitre miktarının 70 TL olarak belirlemiştir. (Kaynak)

“… İçinizden hasta veya yolcu olan, başka günlerden sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlar için bir yoksulun (günlük) yiyeceği kadar fidye yeterlidir….”
Bakara, 183-184
Online Fidye
₺ 701 Fidye Bedeli
Hz. Osman ibni Affan (R.A)’dan rivayet olunur ki; Rasûlullah (S.A.V) şöyle buyurdu: “Sizin en hayırlınız Kur’anı öğrenen ve öğretendir.” Hadis-i Şerif

Tertemiz yavrularımıza Kitabullah'ı nakşediyoruz...