Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği

1940’lı yıllarda İslamî ilimler alanında ilmî çalışmalara başlayan Kestanepazarı, 70 yılı aşan eğitim hayatında binlerce ilim ehli nesiller yetiştirdi.

Kuruluş amacı, “Kur’an-ı Kerim’i anlayabilecek, dini kaynak metinlere bakabilecek, ihsan duygusu taşıyan nesillerle; Kur’an-ı Kerim’i en güzel okuyan hafızlar yetiştirmek” olan Kestanepazarı, talebelerine okuttuğu ilmî seviye itibariyle geçmiş zamanlarda, milletimiz tarafından “Kestanepazarı Üniversitesi” olarak da anıldı.

Ülkemizin geçirmiş olduğu sıkıntılı zamanlarda dahi, eksilmiş de olsa ilim okutmayı sürdüren Kestanepazarı, 28 Şubat 1997 tarihinde gerçekleştirilen “Post-modern Darbe” sonrası İmam Hatip Okulları ve Kur’an Kurslarına yapılan baskılar ve İmam Hatip Ortaokullarının kapatılması sonucu bu çalışmalarda azalma yaşanmıştı. 2012 yılında İmam Hatip Ortaokullarının tekrar açılması sonucu İmam Hatipler ve Kur’an kurslarındaki öğrenci sayısı da artış gösterdi.

Kestanepazarı’nda Arapça Hocaları İstihdam Ediliyor

28 Şubat sonrası ara verilen Arapça ve İslamî ilimler alanındaki çalışmalara yeniden başlandı. Yaklaşık 4 yıldır sürdürülen çalışmalarda belirli düzeyde ilerlemeler kat edildi. 2013’te Suriye’deki sıkıntılar nedeniyle ülkemize hicret eden Türkmen Alim Şaban Şerif Hoca ve 2000’li yıllardan beri Kestanepazarı’nda idarecilik ve hocalık yapmakta olan Hasan Akburak hocalarımız, her geçen gün daha fazla öğrencinin İslamî ilimlere yöneldiğini ve dersler okuduğunu ifade ettiler.

Kestanepazarı’nda 1950’li yıllardan itibaren 1990’lı yıllara gelinceye kadar Arapçadan; Emsile, Bina, Maksud, Avamil, Nahiv, Belagat. Fıkıhtan; Nuru’l-İzah, Meraki’l-Felah, Kudûrî, İhtiyar. Hadisten; 40 Hadis, Riyazü’s-Salihin; Tefsir’den Tefsir-i Celaleyn, Safvetü’t-Tefasir; Akaid’den Akâid-i Nesefî, Şerhu’l-Emâlî, Fıkhu’l-Ekber gibi temel alanlarda, giriş mahiyetinde pek çeşitli kitaplar okutuluyordu.

Arapça Hocası Hasan Akburak, Temel Arapça Eğitimi’nin ortaokul öğrencileri ve 8. sınıf sonrası Kestanepazarı’na gelen öğrencilerimiz başta olmak üzere, lisede okuyan öğrencilerimize belirli seviyelerde verildiğini belirtti. Temel Arapça Eğitimi’nde belirli düzeye gelen öğrencilerin, yavaş yavaş Tefsir, Fıkıh, Hadis gibi alanlarda ilmî metinler okumaya başladıklarını belirtti. Okul derslerinin yanı sıra verilen bu derslerle öğrenciler, fakültelerdeki Arapça derslerini rahatlıkla geçebilecek seviyeye ulaşıyorlar.

Şaban Şerif, Kur’an kursu ve lise yurdunda kalan öğrencilerin müfredat dâhilindeki derslerinin yanı sıra gönüllü olarak, gruplar halinde dersler aldıklarını belirtti. Yaklaşık 10 farklı gruptan oluşan onlarca öğrencinin Nuru’l-İzah, Riyazü’s-Salihin, Nahvu’l-Vadıh, Câmi’u-Durusü’l-Lügati’l-Arabiyye gibi kitaplar okuduğunu; Fıkıh, Arapça, Tefsir, Hadis ve Akaid alanlarında dersler aldıklarını belirtti.

Yurt dışı eğitim imkânlarıyla birlikte önümüzdeki yıllarda Kestanepazarı’nda Arapça ve İslamî ilimler alanında eski seviyelere gelinmesi hedefleniyor.

 

Öğrencilerimiz ortaokuldan itibaren Arapça derslerine başlıyor
HİKEM (Hulusi Hoca İlim ve Kültür Merkezi) her hafta tefsir dersi için öğrencileri ağırlıyor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.