Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği

İzmir’de 21. Yüzyılda Aile Sempozyumu Gerçekleştirildi

İnsanlık tarihi kadar köklü bir geçmişe sahip olan aile kurumu, tüm dünyada birtakım kırılmalar yaşamaktadır. Mutlu aile fotoğrafının yerine artık sağlıklı iletişim kuramayan, sorumluluklarını yeterince yerine getiremeyen, yalnızlık gibi çeşitli krizlerle mücadelede sahip olduğu değerleri erdeme dönüştüremeyen ve sonuçta bazı risklerle karşı karşıya kalan bir aile tablosu ortaya çıkmıştır.

Bio-psiko-sosyo-kültürel bir varlık olan insanın, bireysel gelişim sürecinde benliğinin yanı sıra sosyo-kültürel çevresi ve bu çevreye katılımında aile kurumu, büyük bir anlam ve öneme sahiptir. Bununla birlikte genelde Türkiye, özelde de İzmir için Türkiye İstatistik Kurumu’nun verileri aile kurumunun her geçen gün çeşitlenen ve çetrefil bir hal alan sorunlarla yüz yüze kaldığını açıkça ortaya koymaktadır. Çağımızda aile kurumunu anlayıp içinde bulunduğu durumları açıklayabilmek, yaşadığı problemlerin temelinde yatan sebepleri tespit edip değerlerimiz doğrultusunda çözümüne katkı sunabilmek amacıyla;

14-16 Kasım 2014 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, Aile ve Sosyal Politikalar İzmir İl Müdürlüğü ve İzmir İl Müftülüğünün işbirliğiyle düzenlenen 21. YÜZYILDA AİLE SEMPOZYUMU, İzmir Valiliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ile İzmir’de gerçekleştirildi.

Sempozyumun ilk gününde Sabancı Kültür Merkezinde açılış konuşmaları ve açılış paneli yapıldı.

İzmir’den ve İzmir dışından çok sayıda bilim insanı, diğer ilgililer ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen sempozyumun açılış töreninde İzmir Valisi Mustafa Toprak’ın yanı sıra, İzmir Milletvekili Nesrin Ulema, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Galip Akhan, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yaparel, Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sadide Akbulut, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nesim Tanğlay, İl Müftüsü Prof. Dr. Ramazan Muslu tarafından açılış konuşmaları yapıldı.

Sempozyum düzenleme heyeti adına selamlama konuşmasını Prof. Dr. Ramazan Muslu yaptı. Sayın Muslu konuşmasında: “Hedefimiz çağımızda aile kurumunu anlayıp içinde bulunduğu durumu, problemlerin temelinde yatan sebepleri tespit edip milli ve manevi değerlerimiz doğrultusunda konunun çözümüne katkı sunmaktır. Aynı zamanda kurumsal işbirliğini temsil eden bu sempozyumun amacına ulaşması en büyük temennimizdir.” şeklindeki ifadesiyle organizasyonun hedefini işaret etti.

İzmir İl Müftüsü Prof. Dr. Ramazan Muslu
İzmir İl Müftüsü Prof. Dr. Ramazan Muslu

Aile ve Sosyal Politikalar İzmir İl Müdürü Nesim Tanğlay: “Toplumun temel yapı taşı olarak kabul edilen ailenin, bireylerin sığınacağı, huzurlu ve güvenli bir kale olarak toplum içindeki önemini her nesil korumayı başardığını ve bu bağlamda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak hedefimizin aile ve toplum refahını arttırmak amacıyla tüm toplumu hedefleyen katılımcı bir anlayışla sosyal politikalar üretmek, uygulamak ve izlemektir” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sadide Akbulut ise aile olmanın evet ile başladığını fakat sonrasında büyük emek istediğini belirtti.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Galip Akhan yalnızlık konusuna değindiği konuşmasında insanların sosyal ilişkilerini devam ettiremedikleri için mutluluğu kaybettiklerini ve insanların konforlarını arttıralım derken insanların yalnızlığa itildiğini söyledi.

Sayın Prof. Dr. Recep Yaparel yaptığı konuşmada, “günümüz bilgisayar teknolojisinde artık 4-6 çekirdekli işlemcilerin olduğuna değinerek, hayatın sosyal ve madde boyutu olarak iki çekirdeği bulunmaktadır. İnsanlık bunlardan birini, yani atomun çekirdeğini parçalamayı başardı. Umarım toplumun temel çekirdeği olan aile kurumunu parçalamayı başaramaz” dedi.

İzmir Milletvekili Nesrin Ulema da, hükümetin aile kurumuna yaptığı hizmetlere değindiği konuşmasında “mutluluğu sadece maddiyatla sağlayamayacağımızı, güçlü sosyal politikalar geliştirerek Cumhuriyetimizin 100. yılına güçlü bir Türkiye olarak girmek istiyoruz.”dedi ve güçlü aile, güçlü kadın, güçlü genç ve güçlü topluma vurgu yaptı.

İzmir Millet Vekili Nesrin Ulema
İzmir Millet Vekili Nesrin Ulema

Aile ile ilgili temel değerlerimize vurgu yapan İzmir Valisi Mustafa Toprak, aile içi iletişime ve aile kurumunun bütün medeniyetlerde geçerli bir olgu olduğuna değindiği konuşmasında sonuç itibari ile ailenin geleceğimiz için en önemli kutsal yapı taşı olduğunu ve bunun tüm kazanımlarıyla birlikte ileriye gitmesi gerektiğini, bu yapının sürdürülebilmesi için ailede karşılıklı sevginin, saygının, güven duygusunun, inanmanın mutlak suretle, zorunlu bir anlam taşıdığını ifade etti. “Bu güzellik aile kurumumuzu, bu önemli kadim değerlerimizi yaşatacak ve her şeyden önemlisi gelecekte de bu güzellikleri yaşatacak çocuklarımızı ve gençlerimizi de ülkesine, devletine, milletine kazanımlarımıza ve değerlerimize uygun bir şekilde hem yetişmeleri hem de geleceğe taşımak için de el birliğiyle çalışıyor olacağız. Ben bu vesile ile tekrar bu sempozyumda emeği geçen herkese ve tüm katılımcılara şükranlarımı, saygılarımı sunuyorum” dedi.

İzmir Valisi Mustafa Toprak
İzmir Valisi Mustafa Toprak

Oturum başkanlığını Prof. Dr. Saffet Köse’nin yaptığı sempozyumun açılış panelinde sırasıyla İzmir 13. Aile Mahkemesi Hakimi Ali Soyer, İzmir İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik birimi sorumlusu Dr. Serpil Başar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Daire Başkanı Rahime Beder Şen ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cahide Aydın konuştu. Konuşmacılar bağlı bulundukları kurumlara intikal eden aile problemleri ve kurumlarının yaptıkları hizmetler çerçevesinde İzmir ili örneğinde veriler paylaşarak aile kurumunun önemine dikkat çektiler.

Sempozyum oturumları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Narlıdere Huzurevi Efes Salonunda gerçekleştirildi. Sempozyum boyunca Ailenin Kuruluş ve Boşanma Süreci, Dünü, Bugünü ve Yarınıyla Aile, Aile ve Medya, Aile ve İletişim, Sosyolojik Açıdan Aile, Aile ve Eğitim genel başlıkları altında toplam yirmi üç tebliğ sunularak müzakereleri yapıldı. Sempozyum sonunda ise düzenleme kurulu tarafından değerlendirme oturumu yapıldı.

İzmir 21. Yüzyıl Aile Sempozyumu
İzmir’de 21. Yüzyılda Aile Sempozyumu İstiklal Marşımız İle Açıldı
Soldan; Ali İhsan Şahin, Nesrin Ulema, Mustafa Toprak, Ramazan Muslu
Soldan; Ali İhsan Şahin, Nesrin Ulema, Mustafa Toprak, Ramazan Muslu

 

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Yazdır

Yorum Yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tertemiz yavrularımıza Kitabullah'ı nakşediyoruz...

Hz. Osman ibni Affan (R.A)’dan rivayet olunur ki; Rasûlullah (S.A.V) şöyle buyurdu: “Sizin en hayırlınız Kur’anı öğrenen ve öğretendir.” Hadis-i Şerif