Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği

Cüneyd Dayhan

Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Mahir Karaşen

Muhasip

Halil Fatih Boyacı

2. Başkan

Ahmet Arslan

Üye

Eyyup Özcan

Genel Sekreter

Faik Boyacı

Üye

Muhiddin Sami Dayhan

Veznedar