0 (232) 425 10 25 872 Sk. No:52 Kestanepazarı/İzmir
Online Bağış Online Ön Kayıt

Kurumlar

 

Kestanepazarı Fidan Eğitim Kurumları Derneği

Fidan Eğitim Kurumları Derneği,  1966 yılında “Yüksek İslam Enstitüsü Yaptırma ve Koruma Derneği” adıyla kurulmuştur. 1984 yılında derneğimizin ismi “İlahiyata Öğrenci Yetiştirme Derneği”, gelişen durumlara göre 2009 yılında da “Fidan Eğitim Kurumları Derneği” olarak değiştirilmiştir. Derneğimiz kuruluşundan günümüze yüzlerce öğrenciye destek olmuş, İzmir Yüksek İslam Enstitüsü’nün kurulması, binalarının inşası ve öğrencilerinin desteklenmesi konularında hizmetler gerçekleştirmiştir. Derneğimiz geçmiş yıllarda çeşitli okullarda ve yurt dışında okuyan yüzlerce öğrenciye karşılıksız burs vererek katkı sağlamıştır. Bugün de genç nesillerimizin eğitimine destek vermektedir. Kestanepazarı’nda kalan öğrencilerimizi de burslarla destekleyen derneğimiz, yatılı öğrencilerin diğer ihtiyaçlarının karşılanmasında da yardımcı olmaktadır.

Gıda Bankacılığı

Derneğimiz bünyesinde “Gıda Bankacılığı” gerçekleştirilebilmektedir. 5179 sayılı kanunun 3. maddesinde Gıda Bankacılığı: “Bağışlanan veya üretim fazlası sağlığa uygun her türlü gıdayı tedarik eden, uygun şartlarda depolayan ve bu ürünleri doğrudan veya değişik yardım kuruluşları vasıtasıyla fakirlere ve doğal afetlerden etkilenenlere ulaştıran ve kâr amacı gütmeyen dernek ve vakıfların oluşturduğu organizasyonlar” şeklinde tanımlanmıştır.

“Kamu Yararına Çalışan” Bir Dernektir

Fidan Eğitim Kurumları Derneği 6 Kasım 1967’de Bakanlar Kurulu kararıyla “Kamu Yararına Çalışan Dernek” statüsünü almıştır. Bu yasal özelliği sebebiyle derneğimize yapılacak bağışlar, “Gider” olarak kaydedilebilir, masraftan düşülebilir.


 

Kestanepazarı Fidan Eğitim Kurumları Derneği Başkanı

M. MAHİR KARAŞEN