Burhan Keskin, Ülkemizin Jeostratejik Kaynaklarını Anlattı

Mezunlarımızdan Tarihçi Burhan Keskin, öğrencilerimize ülkemizin jeostratejik kaynaklarını anlattı.

Gerçekleştirilen konferansa öğrencilerimizin yanı sıra, davetliler de katıldı. Petrol yatakları ve bor madeninin gelecek yıllardaki kullanım alanları ve dünya devletlerinin yeni enerji kaynakları arayışı içerisinde olduğunu belirten Keskin, eğer ülkemizin sahip olduğu enerji kaynakları yine ülkemiz tarafından çıkarılır ve işletilirse, gelecek zamanlarda Türkiye’nin çok daha güçlü ve söz sahibi bir ülke olacağını belirtti. Keskin, konuşmasında dünya devletlerinin ve dünyayı yöneten azınlığın ülkemiz ve diğer küçük ülkeler üzerindeki emellerini ve stratejik dengelerini izah ederek, genç nesillerin bu gelişmeleri bilmeleri ve ona göre kendilerini geliştirmeleri gerektiğini ifade etti.

Mezunlarımızdan, Tarihçi Burhan Keskin Konuşmasında, Türkiye'nin Jeostratejik Kaynaklarından Bahsetti

BURHAN KESKİN