İzmir’de 24 Hafız İcazet Töreni İle Belgelerini Aldı