İl Dernekler Müdürlüğü ve İl Müftülüğü Derneklerin Görev ve Yetkilerini Anlattı