Müftüler Birliği Derneği, İzmir’in Manevi Önderlerini Andı