DEÜ İlahiyat Fakültesi ve İzmir İHL Öğrencileri Çanakkale’yi Anlattı