İslam Âlimleri “Birlikte Bayram” için İstanbul’da Toplandı