Burhan Keskin, Ülkemizin Jeostratejik Kaynaklarını Anlattı